< Day 7 > Last day, 最後一日, 要返香港了. 今日無安排什麼特別活動, 只係瞓醒, Check out, 食午餐, 然後就係去朝聖….. 邊度? 台北最出名梗係101大樓啦, 不過對家長們來說, 當然係信義區的誠品書店. 自從有小朋友之後, 去台北, […]

< Day 6 > 因為今日要返台北, 所以又要早起身, 一早食了早餐, 就出發往橘之鄉. 好多人去宜蘭都總會去呢度, 原因係呢度有得俾小朋友DIY柑桔蜜. 整個DIY過程真係幾好玩, 不過都幾辛苦, 原因係最後一個步驟係要將糖完全溶化變成液體, 就要將樽柑桔不停搖, 不停搖, 搖到成手都痺晒. 玩完就去橘之鄉隔離的亞典菓子工場, 呢間其實只係一間專賣蛋糕的專門店. 裡面有好多款蛋糕, 又忍唔住手買了幾盒回港.

台北宜蘭復活之旅 (2017-April-13)Read More »

<Day 5> 瞓醒, 當然先係旅樹再食一個好豐富的早餐, 然後就出發前往今日唯一一個要去的景點, 無錯, 係唯一一個節目, 就係……..國立傳統藝術中心. 因為上網睇過其他blog, 好多人都話要用一日時間, 或者點都要大半日時間, 加埋睇過幾個blog資料, 所以就編排了一日喺呢度. 不過可能亞囡會覺得悶, 因為呢度係俾大人去懷舊一番的. 好啦, 出發, 好感謝太陽伯伯, 亦好多謝雨小姐, 實在太配合.

台北宜蘭復活之旅 (2017-April-12)Read More »