Skip to content

Month: September 2007

澳加搬遷

終於完成o左澳加搬遷o既 project, 可以再埋首去另一單 project. 澳加呢間公司係我公司o既第二個客, 我o地service o左佢都成 8 到 9 年啦, 佢o地同我o地一路成長, 當然佢o地好成功啦, 可以做到而家計埋大陸, 有成 240 人之多.   由初初 7 個人做到而家, 見住佢由細單位搬到大單位, 而家仲有埋自己物業做寫字樓, 佔地成萬幾呎, 真係開心!…

Victo 2007 生日

每年有幾個日子, 就會應覺特別辛苦.  辛苦在要諗去做o的乜, 去食o的乜好!  呢o的日子係乜, 大家都應該會諗到, 就係o的乜乜紀念日, 生日之類!  今年 Victo 生日, 佢要返工開會, 所以唔駛諗去邊度慶祝, 只要諗去食乜好.  今年就揀o左去元朗坳頭o既泰屋.   六點一放工, 我o地就坐車返元朗, 而我亦一早 book o左位. 入到元朗都已經七點左右, 坐低抖一陣, 就去點o左我o地至愛o既魔鬼魚, 當然係用至愛o既煮法,…