< Day 2 > 原來小朋友就算去旅行, 都係唔可以早起身. 起得身刷牙洗臉, 都已經係9:30, 食埋早餐, 已經係10:30. 由於酒店唔包早餐, 本身諗住出去食, 但由於亞囡要求再encore夏威夷帕尼尼, 所以又再次係咖啡店食早餐. 食飽之後就出發去格上租車取車. 一家大細, 當然係坐的士去啦, 都係幾十蚊, 唔駛去捷運站左轉右轉. 取車之後, […]