< Day 6 > 因為今日要返台北, 所以又要早起身, 一早食了早餐, 就出發往橘之鄉. 好多人去宜蘭都總會去呢度, 原因係呢度有得俾小朋友DIY柑桔蜜. 整個DIY過程真係幾好玩, 不過都幾辛苦, 原因係最後一個步驟係要將糖完全溶化變成液體, 就要將樽柑桔不停搖, 不停搖, 搖到成手都痺晒. 玩完就去橘之鄉隔離的亞典菓子工場, 呢間其實只係一間專賣蛋糕的專門店. 裡面有好多款蛋糕, 又忍唔住手買了幾盒回港. […]