Toto 恆溫龍頭忽冷忽熱問題終於解決…. (感動) 話說今年四月份去咗 amazon JP 買咗個 Toto 恆溫龍頭, 趁住工人姐姐嚟之前換埋睡房個沖涼水龍頭. 因為之前用緊嗰個係國產不知明嘅恆溫龍頭, 將呢個不知明嘅國產龍頭換去廳沖涼房畀工人姐姐. 換呢個 Toto 水龍頭真係一波三折.  首先, 原來 Toto 水龍頭係 4″ […]