Skip to content

Month: November 2006

墨攻

墨子攻略、墨攻.  一個係套戲未上影之前o既暫名, 另一個係正式上影o既戲名.  估唔到變成兩個字之後, 個感覺會唔同晒, 即時好有氣勢呢套戲係拍攝o既時候, 我已經話會去睇, 終於今日同 Victo 去o左觀塘 apm 睇.  除o左因為有劉德華主演之外, 我諗另一個原因係個戲名吸引我! 你睇我一開首就介紹戲名, 就知我好喜歡啦!  唔好問有乜咁吸引, 我都唔知, 總之就係喜歡! 成套戲其實都算 OK, o的場景, 特技, 動作武打, 故事方面,…

左眼受難記

記得早兩個月前先寫o左篇靈魂之窗, 估唔到今日又要寫多一篇關於眼睛o既文章!   呢兩次都係講眼, 都係左眼!  唉………  今次已經好小心, 好醒目, 一發覺有唔妥, 已經拿拿臨去睇醫生, 仲要打埋針, 諗住今次無事啦o掛!!   點知過o左成個星期, 好似無乜好轉, 今朝起身仲發覺平時已經唔係大o既眼睛, 居然係成一直線, 無o左眼珠呀!!  拿拿臨去睇返自己o既家庭醫生, 醫生檢查完之後, 擔心係細菌感染, 即刻寫紙要轉介去屯門眼科中心做檢查! 去到屯門, 醫生檢查完之後, 睇埋病歷, 跟住醫生: 又係生瘡!  仲要係生兩粒添, 左右每邊各一粒, 一粒大一粒細! 割唔割?  割晒定係割大唔割細? 我:…

Gigi – Happy Birthday

恭喜, 恭喜, 又到o左呢個大日子o既時候啦!!  標題都講o左啦, 咪就係 Gigi 生日囉…   生日快樂 !! 今年有乜o野節目呀?  同朋友食飯?  定話同屋企人食飯? 又或者係同男友食飯慶祝?  點都好, 最緊要有 fun! 開開心心!  記得第一年同你慶祝生日好似係中學時期, o個日入o左 Anna 屋企同你慶祝, 記得好似仲有 亞范, Paul 仔, Alan…

Solomon 生日了

生日快樂 !!  Sol~~  又大一歲, 有乜願望? 梗係想快o的搵到~~~~   哈哈哈, 心想事成啦!!  朋友都唔講咁多啦! 呢個大頭仔幅圖, 我攪o左好耐o架啦, 你知我o既美術, 美勞有幾差o架啦, 整得唔好都俾下面, 唔好鬧我!   雖然正日唔可以同你慶祝, 唯有係呢度講多聲 : Happy Birthday 咦, 唔係喎, 忘記o左, 我正日有同你慶祝o架喎!!  仲要攪到我今日傻下傻下咁見客!!  朋友, 你睇你幾多人記得你生日!!…

秀儀 、Thomas 結婚之喜

11月4日係公司同事 Thomas 同秀儀o既結婚日子, 係度講返句恭喜你o地先, 除o左恭喜之外, 當然梗係唔少得, 百年好合, 永結同心啦!!!  最重要係快手快腳生個 BB 出o黎啦!!  之但係生 BB 要駛好多錢o架, 又要食又要讀書, 好似滑浪風帆o既奧運金牌得主李麗珊咁講, 要成四百萬o架, 所以你都係比心機努力返工搵錢養老婆仔女啦!!  贈多你兩句, 生意興隆, 事業有成!! 飲杯~   結婚當日又係一個字 –…

Plug Beat

Guitar, Bass, Drum 大家知唔知呢幾隻o野係乜呀?  有無係街度留意到?  又知唔知有乜用途?  嘻嘻, 講o左咁耐, 講o黎講去, 其實都係玩具, 一隻會郁, 會腳”un un”, 會出聲o既玩具!  佢o地最吸引我o既地方係, 佢o地可以串埋一齊, 一邊隨住音樂一邊起舞, 好可愛, 好過癮!!!  佢o地可以同時串起十隻, 齊齊郁, 好有動感, 成個人都開心晒, 呵呵呵…. 我足足企o左係櫃面前廿分鐘左右,…

一公升的眼淚

其實呢套劇早係六個月前已經從朋友口中得知係好感人, 係賺人熱淚, 簡直係催淚彈咁掟過o黎咁, 迫到你要喊, 要你喊到塊臉腫晒先可以收手….  同時呢套劇亦係真人真事改編, 而劇中主角所患o既病, 好似到而家仲未搵到原因, 亦無辦法治療.  當時都無乜特別留意呢套劇, 因為平時都無乜特別興趣睇日劇, 韓劇,  所以都無話有乜衝動去睇呢齣劇, 反而當時自己係o的影音網上討論區睇到話呢套劇o既 DVD 簡直係靚到不得了, 係好有高清o既感覺, 加埋故事好, 所以亦頓時成為發燒友o既試機碟.  就係因為咁, 自己亦想睇下畫面係咪真係咁靚!!  當時搵極都搵唔到邊度可以下載所謂o既靚靚版, 所以最後都放棄o左, 無o左下文. 近日無線電視逄星期日播放一公升的眼淚,…