Happy Birthday To VICTO~~~~~ 今年原本打算去大嶼山或者長洲同 Victo 慶祝生日, 點解會去呢兩個地方?  因為好似好耐都無去過了, 所以就搵個藉口去下囉….  又原本打算一早出發, 點知 Victo 又約o左屋企人去飲早茶, 搞到個 plan 錯晒!!  諗住佢都係飲早茶, 十一, 十二點左右應該返o黎, 點知佢成點幾兩點先返….  咁晏, 仲可以去邊慶祝?   哈哈, […]

九月之星

原來九月份係尊貴會入面最多會員生日o既月份, 所以為o左隆重其事, 尊貴會今年就搞o左個九月之星生日自助餐聚會.  但可惜, 其中一位壽星女唔得閒, 所以人腳唔齊, 可惜, 可惜!!! 當晚假座於佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓紅煙窗餐廳為九月之星慶祝,  希望九月之星滿意今次尊貴會o既安排.   今次自助餐聚會係尊貴會第一次舉辦, 原來都有好多會員喜歡食, 下次可以搵另一處再食!!  我o地晚上七時半左右到齊, 一路有傾有講, 仲有笑添…   好快, 時間就o黎到晚上九點半, 到慶祝時間, 一個極之精緻而好味道o既蛋糕出場啦..  即刻為當晚掀起高潮, 但勢估唔到, Miss Ma

九月之星Read More »